"Toshihiko Izutsu'nun eseri "Kur'an'da Tanrı ve İnsan"

 


"Toshihiko Izutsu'nun eseri "Kur'an'da Tanrı ve İnsan" 1962 ve 1963 yıllarında McGill Üniversitesi'nde verdiği derslerden oluşmaktadır. Kitap, Kur'an'ın dilbilimsel ve semantik analizine odaklanıyor. Izutsu, Kur'an'daki anahtar terimlerin bağlamsal anlamlarını ve bunların Kur'an'ın düşünce dünyasındaki yerini inceliyor. Kitap, müslüman olmayan ilk ciddi Asyalı ve Japon bir bilim adamı tarafından yazıldığı için, İslam ilimleri üzerine Doğu'da yapılan çalışmalara önemli bir katkı olarak değerlendirilmektedir​​.

Kitapta, Kur'an'ın dilbilimsel yapısı, kelimelerin kökeni ve anlamları, ve bu kelimelerin dönemin Arap toplumunda nasıl anlaşıldığı gibi konular ele alınmaktadır. Izutsu, eserinde ayrıca dönemin Arap şairlerinin eserlerinden örnekler de sunarak, Kur'an'ın indiği toplumun dil kültürünü anlamaya yardımcı olmaktadır​​.

Izutsu, bu çalışmasıyla Kur'an mesajının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamış ve kitap, Kur'an'ın indiği dönemdeki Cahiliye Arapları, Yahudiler, Hristiyanlar ve Hanifler gibi farklı grupların Kur'an kavramlarını nasıl anladığını da inceliyor. Kitap, Allah ile insan ilişkisini ve İslam'ın sosyolojik, kültürel bağlamını da ele alarak, kelimelerin anlam dünyasının nasıl değişebileceğine dair derin bir bakış açısı sunmaktadır​​.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال