Bilişsel Yanılma Testi CRT nedir?Bilişsel Yansıma Testi (CRT), bireylerin mantıksal düşünme yeteneklerini ölçmek için kullanılan kısa bir testtir. CRT, genellikle üç sorudan oluşur ve bu sorular, görünüşte basit matematik problemleri sunar ancak aslında doğru cevabı bulabilmek için yüzeysel düşünme eğilimlerini aşmayı gerektirir. Bu test, bireylerin sezgisel yanıtlar yerine daha analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanma eğilimlerini değerlendirir.

Bilişsel Yansıma Testi (Cognitive Reflection Test - CRT) genellikle aşağıdaki üç sorudan oluşur ve her bir sorunun doğru cevabı da verilmiştir:

Sopa ve Top Sorusu:

Soru: "Bir sopa ve bir top birlikte 1.10 dolar ediyor. Sopa, topa göre 1 dolar daha pahalı. Topun fiyatı ne kadar?"

Çözüm:

Eğer top X dolar ise, sopa (X + 1) dolar olur.

Bu durumda, X + (X + 1) = 1.10 eşitliği oluşur.

2X + 1 = 1.10 denklemini çözersek, 2X = 0.10 ve X = 0.05 bulunur.

Dolayısıyla, topun fiyatı 5 senttir.Doğru Cevap: Topun fiyatı 5 senttir.

İş Üreten Makineler Sorusu:

Soru: "Bir iş yerinde, 5 makine 5 dakikada 5 ürün üretiyor. 100 ürün üretmek için 100 makineye ne kadar süre gereklidir?"

Çözüm:

Her makine 5 dakikada bir ürün üretiyor.

Yani, 5 makine aynı zamanda 5 dakikada 5 ürün üretebilir.

Bu durumda, 100 makine de aynı anda çalışırsa, 5 dakikada 100 ürün üretebilir.

Dolayısıyla, cevap 5 dakikadır.

Doğru Cevap: 100 ürün üretmek için 100 makineye de 5 dakika gereklidir.

Lily ve Göletteki Nilüferler Sorusu:

Soru: "Bir göletteki nilüferler her gün sayılarını iki katına çıkarıyor ve göleti kaplamaları tam 48 gün sürüyor. Göletin yarısını kaplamaları ne kadar sürer?"

Çözüm:

Nilüferler her gün sayılarını iki katına çıkarıyorlar.

Eğer göletin tamamını kaplamaları 48 gün sürüyorsa, bir önceki gün göletin yarısını kaplamış olmalılar.

Bu durumda, göletin yarısını kaplamaları 48 - 1 = 47 gün sürer.Doğru Cevap: Göletin yarısını kaplamaları 47 gün sürer.

Bu sorular, katılımcıların ilk sezgisel yanıt yerine daha analitik bir düşünme sürecine yönelmelerini test eder. Sezgisel yanıtlar genellikle yanlıştır ve bu soruların amacı, bireylerin bu ilk yanıtlarını sorgulayıp daha derinlemesine düşünmelerini sağlamaktır. CRT, karar verme ve problem çözme süreçlerinde analitik düşünme becerilerinin ne kadar iyi kullanıldığını değerlendirmek için kullanılır.


Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال