Yahya Kemal Beyatlı kimdir? Akıncılar şiiri ile birlikte

Yahya Kemal Beyatlı, Türk şiirine klasik ölçüler içinde Batı teknik ve anlayışını getiren önemli şairlerden biridir. 2 Aralık 1884 tarihinde Üsküp’te (şimdiki Kuzey Makedonya) doğmuştur. Asıl adı Ahmet Âgâh'tır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yetişmiş, Cumhuriyet döneminde de etkisini sürdürmüş bir yazardır.


Eğitimine Üsküp'te başlamış, daha sonra İstanbul’a gelmiştir. Farklı zamanlarda Paris, Cenevre gibi Avrupa şehirlerinde eğitim almış ve çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştur. Bu süreç, onun edebiyatına Avrupa sanatını ve düşüncesini getirmesinde etkili olmuştur.


Yahya Kemal, şiirlerinde genellikle geçmişe özlem, tarih, doğa ve sanat güzelliklerini işler. "Sanat için sanat" anlayışını benimsemiş ve şiirlerinde müzikal bir dil, ölçülü ve ahenkli bir üslup kullanmıştır. En bilinen eserlerinden bazıları "Sessiz Gemi", "Akıncılar", "Eski Şiirin Rüzgarıyla" ve "Rabindranath Tagore" adlı şiirleridir.


Yahya Kemal aynı zamanda bir denemeci, yazar ve akademisyendir. Edebiyatımızda "Saf şiir"in öncülerinden biri olarak kabul edilir. Türk şiirinde Batı teknik ve estetiğini, geleneksel Türk şiiri ile başarıyla harmanlamıştır. 1 Kasım 1958 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.


Yahya Kemal Beyatlı'nın en tanınmış şiirlerinden biri "Akıncılar" adını taşır. Bu şiir, tarihe ve geçmişteki Türk akıncılarının cesaretine olan özlemi dile getirir. İşte o şiirin tam metni:


AKINCILAR


Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!


Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna\'dan kaafilelerle...


Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.


Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...


Cennette bugün gülleri açmış görürüz de

Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!


Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!.


YAHYA KEMAL BEYATLI


Yahya Kemal, bu şiirinde tarihi bir perspektif ve milli bir şuur ile geçmişteki Türk akıncılarının ruhunu, cesaret ve kararlılığını anlatır. Şiir aynı zamanda milli kimlik ve toprak sevgisinin vurgulandığı bir yapıttır.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال