OCEAN 5 Faktör Kişilik Kuramı

OCEAN, kişilik psikolojisinde yaygın olarak kullanılan bir kuramı tanımlar ve beş temel kişilik özelliğini (Big Five) içerir: Açıklık (Openness), Sorumluluk (Conscientiousness), Dışadönüklük (Extraversion), Uyumlu Olma (Agreeableness) ve Nevrotiklik (Neuroticism). Bu beş faktör, bireylerin davranışlarını, düşüncelerini ve duygusal tepkilerini anlamak için kullanılır. Her bir özellik, bir spektrum üzerinde değerlendirilir ve bir kişinin belirli bir özellikte nerede olduğunu belirlemek için çeşitli testler ve anketler kullanılır.

Açıklık (Openness): Yeniliklere açıklık, meraklılık ve sanatsal ilgiyi ifade eder.

Sorumluluk (Conscientiousness): Organize olma, disiplinli olma ve güvenilirlik gibi özellikleri kapsar.

Dışadönüklük (Extraversion): Sosyallik, enerjik olma ve diğer insanlarla etkileşim kurma eğilimini içerir.

Uyumlu Olma (Agreeableness): İyi huyluluk, işbirliğine yatkınlık ve empati gibi özellikleri içerir.

Nevrotiklik (Neuroticism): Duygusal dengesizlik, kaygı ve üzüntüye yatkınlık gibi özellikleri ifade eder.

Bu beş faktör, kişilik özelliklerinin geniş bir yelpazesini kapsar ve bireylerin psikolojik profilini daha iyi anlamak için kullanılır.


Zıt özellikler nelerdir?


OCEAN kişilik kuramındaki beş temel özelliğin zıtları aşağıdaki gibidir:


Açıklık (Openness) Zıttı: Gelenekselcilik veya Kapalılık


Açıklık, yeni deneyimlere ve fikirlere açık olmayı ifade ederken, zıttı olan gelenekselcilik veya kapalılık, daha geleneksel düşünce biçimlerine, sabit fikirlere ve yeniliğe karşı direnç gösterme eğilimini ifade eder.

Sorumluluk (Conscientiousness) Zıttı: Düzensizlik veya İhmalkârlık


Sorumluluk, disiplinli ve düzenli olmayı ifade ederken, zıttı olan düzensizlik veya ihmalkârlık, plansızlık, düzensizlik ve görevleri ertelemeye eğilimi ifade eder.

Dışadönüklük (Extraversion) Zıttı: İçedönüklük (Introversion)


Dışadönüklük, sosyal ve enerjik olmayı ifade ederken, zıttı olan içedönüklük, daha çok içe dönük, sessiz ve yalnız zaman geçirmeyi tercih eden bir karakteri ifade eder.

Uyumlu Olma (Agreeableness) Zıttı: Rekabetçilik veya Düşmanlık


Uyumlu olma, işbirlikçi ve anlayışlı olmayı ifade ederken, zıttı olan rekabetçilik veya düşmanlık, başkalarıyla rekabet etme, çatışma eğilimi ve az anlayışlı olmayı ifade eder.

Nevrotiklik (Neuroticism) Zıttı: Duygusal Kararlılık (Emotional Stability)


Nevrotiklik, duygusal dengesizlik ve kaygı eğilimini ifade ederken, zıttı olan duygusal kararlılık, daha az kaygılı, daha sakin ve duygusal olarak dengeli bir karakteri ifade eder.

Bu zıt özellikler, kişilik spektrumunun farklı uçlarını temsil eder ve bireyler genellikle bu özelliklerin bir karışımını sergilerler. Her özellik, bir süreklilik üzerinde değerlendirilir ve çoğu insan bu sürekliliğin ortasında bir yerde bulunur.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال