Nesnelerin İnterneti ve Hayvancılık Alanında Uygulamalar | Hayvancılık Yönetiminde RFID Nasıl Kullanılır?'

 

Teknoloji ve internetin bu hızla devamında gelecekte gömülü cihazların, verinin ve

insanların iletişim kurma şeklinin yeni yöntemlerle sağlandığı bir süreç olacaktır. Algılayıcı

teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak çok küçük ve düşük maliyetli algılayıcıların

üretimi artmıştır. Günümüzde fiziksel nesnelerin oldukça önemli bir kısmının ağ bağlantısının

bulunmadığı bilinmektedir. Nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT) ekosistemi ve

makineler arası iletişim (Machine to Machine Communication-M2M) teknolojileri sayesinde

bu nesnelerin ağ üzerinde izlenmesi ve kontrolünün sağlanması amaçlanmaktadır Buna

paralel olarak internetin hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmesi, bilgisayar, el bilgisayarı

veya akıllı telefon gibi sistemlerin yanında bilgisayar sistemleri barındırmayan nesnelerin de

internetten erişilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Günlük hayatta kullanılan nesnelerin

birbirleriyle ve internetle haberleşebilmesi için oluşturulacak ağların standart bir yapıya

kavuşturulması bir ihtiyaçtır. Birçok nesneyi içine alan IoT/M2M teknolojisine yönelik

örneklerin sayısı son zamanlarda giderek artmıştır. Bu çalışmada nesnelerin interneti (IoT)

hakkında ve kullanım alanları hakkında detaylı bilgiler verilmiş. Veterinerlik alanındaki

kullanım alanlarına değinilmiş ve akıllı hayvancılıkta nesnelerin internetinin yeri ve önemi

hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Nesnelerin İnterneti,M2M, IoT, hayvancılık.


NESNELERİN İNTERNETİ VE HAYVANCILIK ALANINDAKİ UYGULAMALAR'a buradan ulaşabilirisiniz.


Hayvancılık Yönetiminde RFID Nasıl Kullanılır?'a buradan ulaşabilirisiniz.

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال